$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); $dia = $dias[date('w')]; $meses = array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"); $mes = $meses[date('n')]; echo strftime("$dia %d de $mes de %Y");
*/?>
PSOE Ciutadella

31/01/2014 - 583 visitas

El Govern del PP va aprovar el passat 12 de juliol de 2013 la reforma del sector elèctric que suposa un elevadíssim increment del cost energètic, el que afecta a tot als ciutadans i ciutadanes i a les petites i mitjanes empreses, especialment a Ciutadella on molts són establiments de temporada què, tot i tenir el negoci tancat i no consumir, se’ls incrementa igualment la factura de la llum degut a què s’ha incrementat el preu de la contractació de potència, el que s’anomena “terme fixe”. Així, ens trobam davant un nou càstig al consum i una pèrdua de competitivitat del nostre teixit productiu.

La nova llei també impossibilita el desenvolupament de les energies renovables. De forma retroactiva, es suprimeixen les ajudes aprovades alhora que es penalitza la seva producció.

Creim necessari que el Govern del PP consideri els consumidors d’energia (ciutadans, ciutadanes i empreses) com a objectiu central de les polítiques energètiques i no com a finançadors del sistema.

El PSOE no tans sols ha votat a favor al plenari de Ciutadella de presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei de reforma del sector elèctric, sinó que els mateixos diputats del PSOE l’han presentat davant el Tribunal Constitucional, en temps i forma. Esperam que el PP sigui capaç d’escoltar i faci alguna cosa més, com per exemple derogar la llei de reforma del sector elèctric que provoca pèrdua de renda a les famílies i pèrdua de competitivitat a les empreses.

Grup Municipal PSOE

Ajuntament de Ciutadella