$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); $dia = $dias[date('w')]; $meses = array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"); $mes = $meses[date('n')]; echo strftime("$dia %d de $mes de %Y");
*/?>
PSOE Ciutadella

13/10/2015 - 917 visitas

Ahir va tenir lloc l’assemblea ordinària per principalment tractar i debatre sobre l’acció de govern del grup municipal de PSOE Ciutadella en aquests primers 100 dies de govern a l’Ajuntament de Ciutadella.

La portaveu municipal Noemí Camps i regidora de Turisme, Formació i ocupació, Comerç, Fires i Mercats i Serveis d’aigües va explicar les principals tasques realitzades en aquests 100 dies. Després va ser el torn de la regidoria d’edificis públics, Salubritat pública, Canera de Juan García, De Serveis Socials, Patronat Municipal de l’Hospital, Cooperació i igualtat de Carolina Cerdà. I de Recursos humans, Cementiri, Escorxador, Recollida de fems i Neteja viària de Joan Salord.

(En aquest mateix facebook, en data d’1 d’octubre, podeu trobar més detalladament aquest resum dels 100 primers dies dels regidors socialistes)

Per altra banda es va acordar sol•licitar una reunió dels partits de govern per fer un seguiment de l’acció del govern i dels acords presos.

Es va donar compta també de la gestió de l’executiva, que al no complir amb alguns dels objectius fixats per algunes membres responsables de secretaries concretes, s’ha fet una reestructuració en la secretaria de participació (Josep Moll) de política municipal (Gràcia Mercadal) i de comunicació i política electoral (Joan Mascaró).

Així, a més de la Secretaria General, ja s’han creat les següents:

-Secretaria d’Organització

-Secretaria d’Acció Institucional

-Secretaria de Formació

-Secretaria d’Igualtat

-Secretaria de Participació

-Secretaria d’Acció Electoral i Comunicació

Referent a altes i baixes d’afiliats, es va aprovar amb un montant positiu respecte altes i baixes (14-2). Resultant així un creixement d’afiliació d’un 17% amb un perfil d’afiliació principalment de persones joves.